Analyser

 

Man kan godt tage en god beslutning på et dårligt grundlag. Hvis man er heldig.

 

En væsentlig forudsætning for en effektiv indsats, er et kvalificeret beslutningsgrundlag, der er let at forstå og anvende for alle relevante personer i virksomheden, uanset på hvilket organisatorisk niveau de befinder sig.

 

Beslutningsgrundlaget skal som minimum give overblik over den aktuelle situation, samt hvilke faktorer, der bidrager til at realisere de overordnede mål - og ikke mindst hvilke faktorer, der ikke gør.

 

Det er ikke nok at tro 

Samtidig skal beslutningsgrundlaget også tage højde for hvilke forhold, der har direkte effekt på de overordnede mål og hvilke forhold, der er en konsekvens af andre. Ellers er der risiko for, at forbedringsindsatser bliver symptombehandling i stedet for kildebehandling. Forskellen er åbenlys - både i spildte ressourcer, tid og intern troværdighed.

 

Rigtig mange virksomheder anvender væsentlige ressourcer på at forbedre forhold, de tror skaber høj værdi for deres kunder og medarbejdere. I virkeligheden kan det være helt andre forhold, der er den reelle kilde til de ansattes engagement og kundernes loyalitet. Derfor er det ikke nok at tro, for at træffe fornuftige beslutninger - man skal vide.

 

Enkeltvis eller i kombination 

Du kan se nærmere på vores analysetyper i menuen til venstre. De kan alle forbedre dit beslutningsgrundlag markant, så du kan løfte din funktion frem i forreste række og give dig det bedst mulige udgangspunkt for at drive og udvikle dit ansvarsområde.

 

Analyserne er designet til at skabe værdi for dig både enkeltvis og i kombination. Det betyder, at du sagtens kan starte med at anvende en af dem til at opgradere dit beslutningsgrundlag og efterfølgende tilføje yderligere analyser, hvis du har behov for dybere indsigt.

 

 


Nice to know eller Need to know?

 

Analyser handler ikke om at fylde ringbind med oplysninger, der måske bliver gode på et tidspunkt. Vi skal samle viden, der bruges i praksis. Nu. 

 

arrow Læs mere her

Vores mission

 

Vi hjælper vores kunder med at øge værdien og afkastet af deres kunde- og medarbejderrelationer.

Det gør vi ved at forbedre deres beslutningsgrundlag med kvalificerede målinger og analyser.