Procesmodel 

 

Sådan kommer vi frem til de rigtige resultater

 

Til brug i forbindelse med gennemførelse af målinger har vi udviklet nedenstående tre-trins projektmodel, der sikrer skræddersyede målinger og analyser af høj kvalitet på kort tid:

 

Trin 1

 

Forberedelse

   
   

Mål & planlægning
Ud fra virksomhedens aktuelle problemstilling og behov udarbejder RelationMonitor i samarbejde med kunden det grundlæggende design for analysen. I denne fase afklarer vi formål, deltagergrupper (svarpersoner), anonymitet, dataindsamlings- og analysemetoder, tidsplan samt det overordnede indhold af rapporteringen.


Spørgeramme
På baggrund af den vedtagne måleplan formulerer RelationMonitor i samarbejde med kunden det spørgeskema, som skal anvendes i analysen. I denne fase afklarer vi blandt andet: Emner, struktur, svarskala og spørgeteknik.

 

Design & pilottest
Når spørgerammen er fastlagt udarbejder RelationMonitor en elektronisk version af spørgeskemaet i et diskret og brugervenligt design, der kan tilpasses kundens eget grafiske design. Før vi gør spørgeskemaet tilgængeligt for svarpersonerne bliver eventuelle fejl eller misforståelser opdaget i en pilottest.

  

 

 

Trin 2

 Gennemførelse
   
  Indsamling af data
Nu er spørgeskemaet åbent for svarpersonerne. Under dataindsamlingen varetager RelationMonitor hele den praktiske del af målingen, der bl.a. omfatter: Udsendelse af e-mail invitationer, teknisk deltagersupport og løbende analyser af svarprocenter.

Datavalidering
Undervejs i dataindsamlingen påbegynder RelationMonitor de analyser, som er aftalt med kunden. I denne fase gennemfører vi fx: Validering og tjek af datakvalitet, analyser af svarprocent og repræsentativitet.

  

 

 

Trin 3

 Anvendelse
   
  

Analyse & tolkning
I denne fase foretager vi eventuelle avancerede analyser af data materialet, og hvis det er aftalt med kunden, udarbejder vi en kommenteret rapport med konklusioner og anbefalinger. På dette tidspunkt i analyseprocessen kan det være relevant at inddrage nogle af vores eksterne samarbejdspartnere.

 

Endelig rapportering & præsentation
Elektroniske rapporter bliver sat op i RelationMonitors system og frigivet online. Brugerne af analyseresultaterne (kunden) modtager en e-mail med et link, der giver adgang til de aftalte grafer og tabeller. Det er muligt at eksportere onlinerapporter til Powerpoint, Excel og i pdf-format.

Herefter gennemfører RelationMonitor en resultatworkshop, hvor udvalgte personer fra kunden samles og får præsenteret de vigtigste resultater. På workshoppen diskuteres resultaterne og baggrunden for dem.

Opfølgning
Her går det vigtige opfølgningsarbejde i gang. Vi assisterer gerne vores kunder med at anvende resultaterne og kan inddrage nogle af vores eksterne samarbejdspartnere, hvis det er relevant.