Metodisk udvikling

 

Få fordelen af den nyeste forskning

 

Som inden for alle andre områder sker der også løbende udvikling i analysemetoder. I den forbindelse anvender vi de nyeste modeller og metodikker til at sikre vore kunder de mest præcise og anvendelige analyser på markedet.

 

Herunder skitserer vi kort udviklingen i de analysemetoder, der typisk anvendes inden for tilfredshedsmåling:

 

1. generation

Fokus på vurdering

 

I første generations målinger er fokus primært på vurdering. Prioriteringen af indsatsområder sker her ved at vælge de områder, der scorer lavest, selvom man ikke ved, om det er de vigtigste områder. Målesystemerne er typisk meget simple og giver kun et meget spinkelt beslutningsgrundlag.

2. generation

Fokus på vurdering og betydning

 

I manglen af en indikation af vigtighed fokuserer man i anden generations målinger på både vurdering og vigtighed ved at spørge til begge. Prioriteringen sker ved at vælge områder med høj vigtighed og lav vurdering som de primære indsatsområder. Metoden giver et mere nuanceret beslutningsgrundlag end første generations målingerne, men metoden lider af flere systematiske mangler og fejl, som er blevet påvist ved sammenligninger med senere generationer af målinger.

3. generation

Fokus på sammenhæng med samlet tilfredhed

 

I tredje generation begynder man at fokusere på begreber for samlet tilfredshed og man begynder samtidig at arbejde med en forståelse for, at grupper af spørgsmål skal behandles samlet i stedet for som enkeltspørgsmål. I den tredje generation introduceres også simple statistiske modeller til beregning af sammenhænge.

4. generation

Fokus på kausalitet

 

Fjerde generations målesystemer fokuserer på at beregne betydningen af de enkelte indsatsområder via kausale modeller. Denne generation af modeller er de tidligere generationer langt overlegen, da den fjerner alvorlige biases fra målingen, skaber et langt simplere spørgeskema design og skaber en prioritering, der er konsistent i forhold til målet om at forøge målindikatorene.

 

Den fjerde generation af modeller har alle de styrker, som kausale modeller giver, og ingen af de svagheder, som tidligere generationer havde.

 

Vores analyser 

De analyser vi udfører, har typisk til formål at optimere tilfredshed, engagement og loyalitet og er baseret på 4. generations kausalmodeller.

 

Normalt kan man kun gennemføre effektanalyser på virksomheds- eller gruppeniveau, hvilket giver overordnede gennemsnitlige resultater.

 

Det mener vi imidlertid ikke, er godt nok. Vi har gennem de seneste år investeret væsentlige ressourcer i videreudvikling af vores EffektProfil analyse, så vi nu er i stand til at udarbejde effektanalyser på individniveau. Det giver en væsentlig større præcision i og anvendelighed af analyseresultaterne end hidtil, hvilket forøger værdien af analyserne markant.