Kundecase - Medarbejdertilfredshed

 

  

Deloitte Business Consulting

Deloitte Business Consulting har en ambitiøs strategi, der blandt andet sigter mod at blive den foretrukne arbejdsplads for dygtige konsulenter.

 

Om undersøgelsen

RelationMonitor har gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) hos konsulenthuset Deloitte Business Consulting (Deloitte BC). RelationMonitor har rådgivet og gennemført aktiviteter som ud-arbejdelse af spørgeskema, dataindsamling, avancerede statistisk effektanalyse, rapportering samt opfølgning.

 

Konkrete resultater

Med undersøgelsen har Deloitte BC fået klar besked om det aktuelle niveau for medarbejdernes vurdering af en række forhold. Samtidig identificerer MTU’en hvilke forhold, der bidrager til skabelsen af medarbejdernes tilfredshed og loyalitet, og dermed hvordan Deloitte BC bør prioritere indsatserne for at opnå størst effekt.

 

Ambitiøse forretningsmål

Deloitte BC har sat ambitiøse forretningsmål i deres strategi. Et af målene er at være den mest attraktive samarbejds-partner for top 100 virksomheder i Danmark, og det indebærer blandt andet, at Deloitte BC også må være den mest attraktive arbejdsplads for dygtige konsulenter inden for deres forretnings-områder.
 
For at nå det mål kræver det en systematisk og fokuseret indsats fra HR og ledelsen, der koncentrerer sig om at tiltrække, udvikle og fast-holde dygtige medarbejdere. Et vigtigt skridt i den retning er gennemførelsen af en MTU:
 
- Med visionen har vi sat baren højt. MTU’en skal hjælpe os med at identificere forhold, der kan forbedre tilfredsheden og loyaliteten i Deloitte BC og baseret på resultaterne, vil vi igang-sætte aktiviteter, der skaber øget tilfredshed og øget fastholdelse, fortæller Erik Toft, personalechef i Deloitte BC.


Prioritering med effektanalyse

Deloitte BC har sat trumf på MTU’en og anvendt RelationMonitors EffektProfil© analysekoncept. I en MTU vil man almindeligvis bede med-arbejderne om at vurdere en række forhold.

   
 "At inddrage EffektProfil© analyse metoden i vores MTU har givet en unik mulighed for at prioritere vores indsatser. Uden den kan vi jo ikke prioritere ordentligt, og vi risikerer at bruge ressourcer på tiltag, der ikke har den største effekt". 
De forhold, der får lavest score, får oftest størst opmærksomhed i opfølgningen. Ved hjælp af avanceret statistik får Deloitte BC også viden om hvilke forhold, der har størst betydning for medarbejderne og hvor meget.

 

Både HR-afdelingen og lederne i Deloitte BC har haft adgang til egen online portal med resultaterne. Her har de blandt andet mulighed for at se resultaterne fordet afdeling m.m., så de kan tolke og dernæst målrette indsatserne præcist til medarbejderne. De kan også sammenligne deres resultat med andre ledere i organisationen.

 

Inddragelse af medarbejderne

Effektanalyserne viser, at samarbejde er et af de mest betydnings-fulde områder for skabelsen af tilfredshed og loyalitet i Deloitte BC. Samarbejde er eksempelvis det sociale samvær, hjælpsomhed og respekt mellem kollegaer samt godt fagligt samarbejde. Det er et område Deloitte BC er gode til ifølge MTU’en, men samarbejdet på tværs i organisationen kan blive bedre:
 
- I ledelsen er vi blevet enige om, at vi hverken kan eller vil opfinde de vise sten i forhold til at forbedre samarbejdet på tværs. Så for at blive klogere på, hvordan vi yderligere kan styrke det, trækker vi på med-arbejderne, der frivilligt har meldt sig til en projektgruppe, siger Erik Toft.

 

Lederskab i centrum

MTU’en har givet Deloitte BC flere områder at arbejde med, men især lederudvikling er blevet et centralt udviklingsområde. Mere end halvdelen af medarbejderne i Deloitte BC har en lederrolle, og derfor er det ekstra vigtigt, at de er klædt på til at påtage sig lederansvaret.
 
- Gennem MTU’en har vi fået øjnene op for, at der er et skisma omkring management og leadership: Vi har gode faglige ledere, men vi kan blive bedre til leadership. Det er de blødere, men vigtige områder som at motivere, engagere, anerkende og coache medarbejderne, fortæller Erik Toft.
 
- I lang tid er lederne blevet målt på deres evne til at sælge og levere projekter, og deres energi har naturligvis været koncentreret der. Medarbejderne kigger jo opad efter rollemodeller, men disse rollemodeller har ikke formået at gøre sig synlige nok. Jeg var nok lidt overrasket over, at der var så stort behov for at fokusere på leadership på alle lederniveauer, siger Erik Toft.
 
Som et resultat af MTU’en har Deloitte BC efterfølgende gennemført en ledermåling, som RelationMonitor også har stået for. Den har givet mere detaljeret indsigt i, hvor behovet for forbedringer er størst.

 

RelationMonitor som samarbejdspartner

- Vi valgte at samarbejde med RelationMonitor omkring MTU’en, fordi de har specialiseret sig i medarbejder-undersøgelser med effekt-analyse. Det er der også andre der er, men valget faldt på Relation-Monitor, fordi de er pålidelige samarbejdspartnere. Vi iværksætter en række tiltag på basis af undersøgelsen, og derfor er det afgørende for os, at vi kan stole på resultaterne og dermed også på leverandøren, siger Erik Toft.
 
Han tilføjer:
- Jeg vil gerne fremhæve RelationMonitors projektmodel, der har guidet os sikkert gennem MTU’ens forskellige faser. Også selvom det er første gang, vi arbejder med effektanalyse. Det har været en struktureret og gennemskuelig proces. Kort sagt, har der været styr på tingene, fastslår Erik Toft.

 

Fremtiden

Foreløbig er Deloitte BC kommet godt i gang med nogle af de planlagte indsatser, og de glæder sig til at arbejde videre med de spændende resultater. De har besluttet, at MTU’en skal køre hvert år, så HR og ledelsen får løbende input til, hvordan det går med de konkrete indsatser.

 

- Vi skal have en indikation af, om vi forbedrer os i forhold til tidligere. På baggrund af det resultat vi har fået i år, har vi sat os et ambitiøst mål for, hvor vi vil være i 2010, og det vil vi nu kunne følge op på år for år, så vi er sikre på, at det går i den rigtige retning, slutter Erik Toft.

 

 

 

Deloitte

 

Deloitte

 

Fakta

Deloitte BC hjælper offentlige og private organisationer med at realisere deres mål omkring finansiering, HR, IT, strategi og procesoptimering. Deloitte BC Danmark er en del af det globale Deloitte BC, der i alt beskæftiger omkring 38.000 ansatte, heraf ca. 165 i Danmark.

Marked

Top 100 virksomheder inden for finans-, produktions-virksomheder samt Staten.

 

Samarbejde med RM

Medarbejdertilfredsheds-undersøgelse siden 2007, og lederevalueringer siden 2003.

 

Resultater

 Præcist billede af aktuel tilfredshed og loyalitet

Prioritering af indsatser

gennem Effektanalyse

 Lederskab som et af de nye forbedringsområder