Kundecase - Medarbejdertilfredshed
 

  

NNE Pharmaplan

Hos NNE Pharmaplan måler de hvert år på medarbejdernes trivsel og får samtidig vigtige input til flere af virksomhedens kerneprocesser.

 

Om undersøgelsen

NNE Pharmaplan gennemfører hvert år en medarbejderundersøgelse for alle medarbejdere globalt. RelationMonitor rådgiver og forestår aktiviteter som sparring på spørgeskema, dataindsamling, avancerede statistiske beregninger (effektanalyse) samt omfattende onlinerapportering på alle organisatoriske niveauer.

 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen identificerer hvilke forhold, der bidrager til at skabe medarbejdernes tilfredshed og loyalitet gennem effektanalyse, og dermed hvordan NNE Pharmaplan bør prioritere opfølgningsindsatserne for at opnå størst forbedringseffekt – både lokalt og globalt.

 

Formålet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen

For NNE Pharmaplan er der flere formål med at gennemføre kontinuerlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Først og fremmest er det vigtigt, at medarbejderne har en mulighed for at blive hørt i anonymt regi, men dernæst giver undersøgelsen også ledelsen information om organisationens ’temperatur’.

 

”Vi får mulighed for at se, om der er en sko, der trykker et sted i organisationen, og vi bruger resultaterne fra undersøgelsen meget aktivt i vores styring og ledelse af virksomheden. Samtidig kan vi se, hvordan vi udvikler os, og hvordan vigtige initiativer, som fx implementering af vores værdier ’Six Essentials’, er forankret i organisationen”, siger Corporate Vice President Iben Schmidt Helbirk.

 

Konkrete resultater/indsatsområder

NNE Pharmplan anvender resultaterne fra medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen som fundament for hvilke indsatsområder, de igangsætter. ”Med RelationMonitors effektanalyse kan vi helt præcist se, hvilke initiativer og aktiviteter der giver os mere engagerede og loyale medarbejdere.

 

Blandt andet viste undersøgelsen for nogle år tilbage, at vi skulle tage fat på faglig og personlig udvikling, hvis vi for alvor ville løfte medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Det var ikke fordi, vi scorede vanvittig lavt på spørgsmålene, men effekten af dem var meget høj”, fortæller Iben Schmidt Helbirk.

 

På den baggrund udviklede NNE Pharmaplan et nyt koncept for MUS-samtalerne, hvor lederne har fået en række konkrete værktøjer og guides til at gennemføre mere værdiskabende MUS-samtaler. I det hele taget er der et øget fokus på Performance Management i NNE Pharmaplan, og medarbejdernes vurdering af MUS-samtalerne og faglig og personlig udvikling er støt stigende.

 

”Herudover viste undersøgelsen på et tidspunkt, at vi i direktionen ikke var synlige nok, og det har vi gjort en indsats for at ændre. Fx prøver vi at være mere ude i regionerne og samtidig være mere synlige, når vi er der. Ved bredere kommunikation er vi flere på podiet sammen, flere afsendere på materiale osv., og det har vi kunnet se en positiv respons på i vores medarbejdertilfredsheds-undersøgelse”, siger Iben Schmidt Helbirk.

 

Der igangsættes desuden initiativer lokalt, alt efter behovet i den enkelte region eller afdeling. Global HR og de regionale HR Managers har et stærkt samarbejde, som sikrer, at der trækkes i den samme retning overordnet set.

 

Struktureret opfølgning

Både Corporate Vice President Iben Schmidt Helbirk og HR Konsulent Gitte Halby Thomsen understreger vigtigheden af at have en struktureret proces omkring medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Det gælder lige fra kommunikationen før undersøgelsen igangsættes til support til alle ledere, når resultaterne fra undersøgelsen er klar.

 

NNE Pharmaplan har en dedikeret site på deres intranet, hvor såvel ledere som medarbejdere kan læse om undersøgelsen, se resultaterne og læse om, hvordan opfølgningen foregår. Herudover tilpasser NNE Pharmaplan altid undersøgelsens spørgsmål til virksomhedens strategi og retning, og resultaterne anvendes fx i virksomhedens årlige ”organisational review”, hvor hver region laver et review af deres organisation.

 

Resultaterne anvendes også i employer branding sammenhæng, hvor virksomhedens styrker fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen bliver offentliggjort på deres hjemmeside.

 

Input til Balanced Scorecard

NNE Pharmaplan arbejder med Balanced Scorecard, og flere af resultaterne fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen peger ind i deres Balanced Scorecard.

 

På koncernniveau har man fx et langsigtet mål om, at 35 % af medarbejderne skal være ambassadører (de mest engagerede og loyale). Herudover indgår MUS-samtaler og interne faglige/tekniske netværk i Balanced Scorecard.

 

På regions- og afdelingsniveau leverer medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen input til bl.a. ledernes performance, samarbejde mv. Alle ledere har derfor mål og handlingsplaner, som hænger sammen med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

 

Samarbejdet med RelationMonitor

”Vi er rigtige glade for både produktet og samarbejdet med RelationMonitor. Det er en leverandør som både hjælper og udfordrer, og samtidig leverer hurtig og god service både til os i HR og ledelsen, og hvis organisationen har behov for support.

 

For os er fleksibilitet og servicemindedhed nøgleord, når vi vælger leverandører, fordi vi er en organisation, der har behov for hurtige svar, og hos RelationMonitor bliver vi altid mødt med et ”ja, det kan godt lade sig gøre”, slutter Iben Schmidt Helbirk.

  

Gode råd fra NNE Pharmaplan til andre, som ønsker at gennemføre medarbejdertilfredshedsmålinger

  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen bør tilpasses løbende, så den hele tiden afspejler den organisation og den retning, der er i virksomheden. 
  • Strukturerede opfølgningsprocesser sikrer, at medarbejder-tilfredshedsundersøgelsen giver værdi. 
  • Forankring på såvel koncern som lokalt niveau er vigtigt. I NNE Pharmaplan er der et stærkt samarbejde mellem Global HR og de regionale HR Managers, så alle trækker i samme retning. 
  • Kobling mellem medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og virksomhedens øvrige processer, fx strategi, målstyring, organisatoriske initiativer, der sikrer, at undersøgelsen giver mening og værdi. 
  • Hvis man er en overvejende projektorienteret virksomhed, som NNE Pharmaplan er, kan man med fordel køre løbene målinger i projekterne, da de har behov for målinger, der afspejler projektets tid og kontekst og samtidig giver feedback til projektlederen.

 

 

  
 

Fakta

NNE Pharmaplan er en rådgivende ingeniør-virksomhed, der hjælper medicinal- og biotek-virksomheder med at udvikle, etablere og forbedre deres produktion.

Det er en udpræget projektorganisation med 2.000 ansatte fordelt på mere end 30 lokationer globalt.

Samarbejde med RM

Siden 2006 med medarbejderundersøgelsen.

RM gennemfører desuden APV og projektevalueringer, hvor sidstnævnte bliver omlagt til en løbende måling, så NNE Pharmaplan hele tiden har føling med, hvordan det går på deres projekter.

 

Resultater

 Præcist billede af aktuel tilfredshed og loyalitet

Prioritering af indsatser

gennem Effektanalyse

  Input til flere væsentlige processer i virksomheden