Kundecase - Medarbejdertilfredshed

 

 

SimCorp: Proaktiv sparring

I SimCorp er fakta et væsentligt element i alle beslutnings-processer, og derfor er den årlige medarbejdertilfreds-hedsundersøgelse en naturlig og uundværlig forretningsproces.

 

Om undersøgelsen

SimCorp gennemfører hvert andet år en medarbejderundersøgelse (Employee Survey). RelationMonitor rådgiver og gennemfører aktiviteter som udarbejdelse af spørgeskema, dataindsamling, avancerede statistiske beregninger (effektanalyse) samt omfattende rapportering både online og offline på alle organisatoriske niveauer.

 

Konkrete resultater

Med undersøgelsen får SimCorp hvert andet år klar besked om det aktuelle niveau for medarbejdernes vurdering af en række forhold. Samtidig identificerer Employee Survey hvilke forhold, der bidrager til at skabe medarbejdernes tilfredshed og loyalitet gennem RelationMonitors Effektprofil© analyse, og dermed hvordan SimCorp bør prioritere opfølgningsindsatserne for at opnå størst forbedringseffekt – både lokalt og globalt.

 

Fakta- og målekultur

SimCorp er en organisation, hvor fakta og målepunkter er væsentlige elementer i alle beslutningsprocesser, og her leverer den årlige Employee Survey vigtig input:

 

- Vi er overbeviste om, at beslutninger bliver bedst med så megen information oppe på bordet som muligt. Det er ikke nok at gætte på, hvad medarbejderne synes, man skal vide det, for det er temmelig tåbeligt at basere sine indsatser på gætværk. Og det bliver det, hvis man ikke måler, siger Niels Beck, Senior Vice President i SimCorp.

 

Når SimCorp har gennemført Employee Survey, er der altid en eller flere ting i resultaterne, der har overrasket, og det mener Niels Beck er et af de vigtigste formål med undersøgelser:

 

- De kan afdække forhold, du troede var noget andet. Hvis du havde ret i det, du troede, har det også værdi at få det bekræftet, men der hvor det virkelig flytter noget, er de områder, hvor man bliver overrasket, forklarer Niels Beck.

 

Selvom SimCorp har en målekultur, betyder det ikke, at de kun beskæftiger sig med at forbedre det, der er dårligt. De forsøger at skabe en kultur, hvor man fokuserer lige så meget på at fastholde, det man er god til og blive endnu bedre.

 

Handlingsorienteret opfølgning

Den stærke målekultur i SimCorp går hånd i hånd med organisationens fokus på handling, og de konkrete forbedringstiltag både globalt og lokalt, der skal komme ud af Employee Survey.

 

I SimCorp er man ikke bange for at dele resultaterne med medarbejderne, og alle ledere bliver opfordret til at give medarbejderne direkte adgang til deres resultater:

 

- Det gør jeg selv. Jeg trækker ikke bare tre resultater frem, som passer ind i mit kram. Samtidig vil vi gerne bringe medarbejderne i spil i opfølgningen, så de ikke bare venter på, at lederen serverer løsningerne. Vi har et fælles ansvar for at blive bedre, siger Niels Beck.

 

En af måderne at inddrage medarbejderne på er ved at nedsætte grupper, der kommer med oplæg til, hvordan organisationen konkret kan arbejde videre med de problematikker Employee Survey rejser.

 

Niels Beck påpeger også vigtigheden i at prioritere indsatserne og vælge to eller tre områder ud, som man vil fokusere på. Her har effektanalysen en afgørende rolle, da den netop identificerer, hvilke forhold der er vigtigst for medarbejdernes tilfredshed og loyalitet, og samtidig får lav vurdering i undersøgelsen.

 

Vores egen analyseafdeling

Med RelationMonitor som samarbejdspartner oplever Niels Beck, at SimCorp får noget specielt:

 

- Det er lidt som om, vi arbejder i samme firma, og det er ret unikt med en leverandør. Det lyder måske lidt underligt, men vi synes, at vi får noget sparring fra RelationMonitor, vi kun sjældent har oplevet med eksterne leverandører, fastslår Niels Beck.

 

Oplevelsen af at arbejde i samme firma giver Niels Beck flere grunde til.

 

Modigt og kvalificeret modspil

- Når RelationMonitor præsenterer deres vurdering af resultaterne, er det kvalificeret, det der kommer, og det er modigt. De taler os ikke efter munden eller pakker konklusionerne ind, uanset om de er gode eller dårlige. Vi spørger eksempelvis, hvordan vores resultater ser ud sammenlignet med andre firmaer, og RelationMonitor siger det lige ud, hvis det ikke er godt nok, fortæller Niels Beck.

 

Det modige og kvalificerede modspil kommer også til udtryk i behandlingen af data, hvor SimCorp ofte ønsker opfølgende analyser:

 

- Nogle gange får vi at vide, at det vi vil, er helt hen i vejen. Den ærlighed finder man næsten kun mellem kollegaer i samme firma. Til gengæld kommer RelationMonitor altid med et udspil til, hvad vi kan gøre i stedet for. Det engagement og den proaktive sparring har stor værdi for os. De udfordrer os professionelt som virksomhed, siger Niels Beck.

 

Alt kan lade sig gøre

Niels Beck fremhæver også RelationMonitors servicemindede indstilling som en faktor, der bidrager til, at RelationMonitor sommetider virker som en afdeling i SimCorp. Der bliver altid arbejdet på at finde en løsning på de analysemæssige udfordringer:

 

- Ligegyldig hvad vi spørger om, så er udgangspunktet altid, at det kan lade sig gøre. Og det er en rigtig god tilgang at lægge ud med. Det er ikke sikkert, at det ender med at blive til noget, fordi det alligevel ikke var så smart, det vi ønskede, men det positive udgangspunkt er afgørende for os, siger Niels Beck.

 

Han lægger også vægt på RelationMonitors store fleksibilitet, når SimCorp skal bruge bestemte data i en hastesag:

 

- Hvis nogen spørger mig, om vi kan nå at få nogle data på en given problematik inden i morgen, så tror jeg ikke, at jeg kan komme i tanke om andre steder end hos RelationMonitor, hvor jeg siger, at det sikkert godt kan lade sig gøre. Det er den oplevelse jeg har fået ved at arbejde sammen med dem. Alt kan lade sig gøre, konstaterer Niels Beck.

 

People-to-people

SimCorps samarbejde med RelationMonitor er præget af en god personlig kontakt, hvor RelationMonitor optræder nærværende og engageret:

 

- Mange siger "business-to-business" om samarbejdet mellem virksomheder. Det er det også, men det er jo i virkeligheden "people- to-people". RelationMonitors projektleder har næsten fået os til at føle, at vi er kammerater. Det giver en følelse af, at vi er sammen om det her, og så gør det jo ikke noget, at vi har det sjovt imens, slutter Niels Beck.

 

 

SimCorp
SimCorp


SimCorp

 

Fakta

SimCorp udvikler og sælger SimCorp Dimension - et avanceret investment management system, som finansverdenen bruger til at håndtere de opgaver, der er forbundet med at operere på de finansielle markeder.

 

SimCorp beskæftiger ca. 1.100 på verdensplan, heraf 500 på hovedkontoret i Danmark.

 

Marked

Finanssektoren


Samarbejde med RM

Siden 2002


Resultater

 Konkrete indsatsområder for ledere og hele organisationen
 Kvalificeret beslutnings-grundlag
 Professionelt modspil